White: Shun Deluxe
Black: Bertus Dreistein
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e3 d7d5
2. d2d4 b8c6
3. c2c3 g8f6
4. f2f3 e7e6
5. a2a3 f8d6
6. e1f2 e8g8
7. g1e2 c8d7
8. e2f4 d6f4
9. e3f4 a7a6
10. d1d3 a6a5
11. g2g3 a5a4
12. h2h4 a8a7
13. g3g4 a7a6
14. f4f5 e6f5
15. g4f5 f8e8
16. c1g5 a6b6
17. g5f6 d8f6
18. b1d2 b6b2
19. f1e2 d7f5
20. d3e3 e8e3
21. f2e3 b7b5
22. a1b1 f5b1
23. d2b1 f6f5
24. e2b5 b2b5
25. b1d2 b5b2
26. d2f1 f5c2
27. e3f4 c2c3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Shun Deluxe vs Bertus Dreistein

14035Bertus Dreistein-Shun Deluxe1-0
9911Shun Deluxe-Bertus Dreistein0-1

Shun Deluxe 0% - Bertus Dreistein 100%

Notes: