White: Kazo Svoboda
Black: xxMayaDeluxexx Resident
Outcome: 1 - 0
Date: 2019-12-21 00:57:48
1. d2d4 g7g5
2. g2g4 e7e6
3. f2f3 c7c5
4. c2c3 a7a6
5. b1a3 h7h6
6. a3c4 g8f6
7. c4e5 d7d6
8. e5g6 f7g6
9. d1d3 b7b6
10. d3g6 e8d7
11. g6f7 d7c6
12. c1e3 f6e4
13. f7f4 e4d2
14. e3d2 c6b5
15. d4d5 d8c7
16. d5e6 f8e7
17. f4f7 c8d7
18. e6d7 c7d7
19. f7g7 d7e6
20. g7h8 b8c6
21. h8a8 c6a5
22. a1c1 a5c4
23. g1h3 c4d2
24. e1d2 e6c4
25. a8a7 b5c6
26. a7e7 c6b5
27. e7d6 c4a2
28. e2e4 b5a4
29. d6c6 a4b3
30. c6d5 b3b2
31. c1c2 b2b1
32. d5a2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Kazo Svoboda vs xxMayaDeluxexx Resident

35459Kazo Svoboda-xxMayaDeluxexx Resident1-0

Kazo Svoboda 100% - xxMayaDeluxexx Resident 0%

Notes: