White: Devran Domm
Black: yumiko Sideways
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 b8c6
2. e2e4 g8f6
3. b1c3 g7g5
4. c1g5 f6g8
5. g5e7 f8e7
6. g1f3 e7f6
7. c3d5 c6d4
8. f3d4 f6d4
9. d1d4 c7c6
10. d4h8 d8g5
11. a1d1 c6d5
12. h8g8 g5g8
13. d1d5 f7f5
14. e4f5 g8d5
15. f2f4 d5e4
16. f1e2 e4f5
17. e1g1 d7d5
18. f1e1 f5c2
19. f4f5 c8f5
20. g1h1 c2e4
21. b2b3 a8c8
22. a2a3 c8c2
23. e1c1 c2e2
24. c1c7 e2e1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Devran Domm vs yumiko Sideways

34426Devran Domm-yumiko Sideways1-0
34411Devran Domm-yumiko Sideways0-1
33858yumiko Sideways-Devran Domm1-0
33845Devran Domm-yumiko Sideways0-1
31226yumiko Sideways-Devran Domm1-0
31120Devran Domm-yumiko Sideways0-1
30821yumiko Sideways-Devran Domm1-0
30018Devran Domm-yumiko Sideways0-1
29999Devran Domm-yumiko Sideways0-1
29872yumiko Sideways-Devran Domm1-0
29021Devran Domm-yumiko Sideways0-1
28984yumiko Sideways-Devran Domm1-0
28247yumiko Sideways-Devran Domm1-0
28207yumiko Sideways-Devran Domm1-0
28196yumiko Sideways-Devran Domm0-1
28147yumiko Sideways-Devran Domm1-0
28146yumiko Sideways-Devran Domm1-0
28137yumiko Sideways-Devran Domm0-1
28134yumiko Sideways-Devran Domm0-1
28123Devran Domm-yumiko Sideways0-1
28094Devran Domm-yumiko Sideways0-1
27931yumiko Sideways-Devran Domm1-0
26228yumiko Sideways-Devran Domm0-1

Devran Domm 22% - yumiko Sideways 78%

Notes: