White: Peter Gorez
Black: yumiko Sideways
Outcome: 0 - 1
Date: 2017-06-17 21:53:31
1. d2d4 b7b5
2. b1c3 c8b7
3. c3b5 a7a5
4. g1f3 b7d5
5. b5c7 d8c7
6. c1g5 c7c4
7. g5e7 f8e7
8. e2e4 d5e4
9. f1c4 e4f3
10. d1f3 b8c6
11. f3c6 d7c6
12. c4f7 e8f7
13. e1g1 a8d8
14. c2c3 c6c5
15. d4c5 e7c5
16. c3c4 g8f6
17. a1e1 d8d4
18. e1e7 f7e7
19. f1c1 h8d8
20. c1c3 d4d1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Peter Gorez vs yumiko Sideways

32202yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31772Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31761Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31433yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31231yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31225Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31210yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31126yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
31061yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31020yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31018yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30897yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30878yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30826Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30486yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30380Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30361yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30356yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30348yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30239yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30055yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30051yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30008yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29987yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29859yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29810yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29228yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
29090Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
29087yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28949yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28840Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28726Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28652yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28354yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28282Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28281yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28255Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28246yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28243Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28213yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28152yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
26229Peter Gorez-yumiko Sideways1-0

Peter Gorez 29% - yumiko Sideways 71%

Notes: