White: Basi Anadrian
Black: yumiko Sideways
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 g7g6
2. e2e4 g8f6
3. b1c3 b8c6
4. g1f3 d7d6
5. c3d5 f6e4
6. d5e7 f8e7
7. c1g5 d6d5
8. g5e7 c6e7
9. f1b5 c8d7
10. b5d7 d8d7
11. e1g1 e7f5
12. f3e5 d7e6
13. e5g6 e6g6
14. f1e1 g6e6
15. e1e4 d5e4
16. c2c4 e6c4
17. d1h5 f5g7
18. h5h7 h8h7
19. d4d5 c4d5
20. a1d1 d5d1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Basi Anadrian vs yumiko Sideways

32249yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
32092yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
31760Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
31305yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
31222Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
31122yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
30761yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
30664Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
30379Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
30377Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
29086Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28845yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28843yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28747Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28744yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28706yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28540yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28262Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28249yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28192Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
28188Basi Anadrian-yumiko Sideways0-1
28186Basi Anadrian-yumiko Sideways1-0
28156yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28155yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0
28144yumiko Sideways-Basi Anadrian0-1
28099yumiko Sideways-Basi Anadrian0.5-0.5
28091yumiko Sideways-Basi Anadrian1-0

Basi Anadrian 24% - yumiko Sideways 76%

Notes: