White: yumiko Sideways
Black: Bertus Dreistein
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. b1c3 b8c6
3. d2d3 g8f6
4. g1f3 d7d6
5. f1e2 c8e6
6. e1g1 f8e7
7. c1e3 e8g8
8. d3d4 f6g4
9. e3d2 e5d4
10. c3b5 e7f6
11. d2c3 d4c3
12. b2c3 f8e8
13. f3g5 f6g5
14. e2g4 e6c4
15. f1e1 c4b5
16. d1e2 b5e2
17. e1e2 c6e5
18. g4h5 g5f4
19. c3c4 e5c4
20. a1b1 a8b8
21. e4e5 c4e5
22. b1b5 d8h4
23. h5f7 g8f7
24. b5d5 h4h2
25. g1f1 f7g8
26. f1e1 h2g2
27. e1d1 g2d5
28. d1e1 d5a2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Bertus Dreistein

32952Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32810yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32807yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32696Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32565yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32426Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32408yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32253Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32171yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32136Bertus Dreistein-yumiko Sideways0-1
32123yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
32114Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32104Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
32100yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32095yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
32022yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
32013yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
32002yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
31958Bertus Dreistein-yumiko Sideways0-1
31957Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31933yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
31912Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31910Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31889Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31888Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31805yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
31802yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
31775Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31770Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31752Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31610yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
31607Bertus Dreistein-yumiko Sideways0.5-0.5
31372Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31369yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
31366Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31364yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
31312yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
31198Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
31010Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
30682Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
30378yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
30177yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
30175Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
30102yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
30082yumiko Sideways-Bertus Dreistein1-0
30005Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
30001Bertus Dreistein-yumiko Sideways0-1
29906yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
29864Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
29070yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
29017Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0
28635yumiko Sideways-Bertus Dreistein0-1
28556Bertus Dreistein-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 22% - Bertus Dreistein 78%

Notes: