White: yumiko Sideways
Black: Lala Gogo
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. g2g3 d7d5
2. f1g2 e7e5
3. g1f3 e5e4
4. f3e5 f7f6
5. e5g6 h7g6
6. e2e3 c8h3
7. g2h3 h8h3
8. d2d4 c7c5
9. d4c5 f8c5
10. b1c3 d5d4
11. e3d4 d8d4
12. c3e4 d4e4
13. c1e3 e4h1
14. e1e2 h1d1
15. e2d1 c5e3
16. f2e3 b8c6
17. d1e2 h3h2
18. e2f3 h2c2
19. a1d1 c2b2
20. d1d5 g8e7
21. d5g5 f6g5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Lala Gogo

32805Lala Gogo-yumiko Sideways1-0
32425yumiko Sideways-Lala Gogo0-1
32083Lala Gogo-yumiko Sideways1-0
31959yumiko Sideways-Lala Gogo0-1
31310yumiko Sideways-Lala Gogo0-1
29026yumiko Sideways-Lala Gogo0-1
28904Lala Gogo-yumiko Sideways1-0
28532yumiko Sideways-Lala Gogo0-1
28372yumiko Sideways-Lala Gogo0-1

yumiko Sideways 0% - Lala Gogo 100%

Notes: