White: yumiko Sideways
Black: Vlour Povver
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 b8c6
2. g1f3 d7d5
3. d2d4 d5e4
4. f3g5 d8d4
5. c1d2 h7h6
6. g5h3 d4b2
7. f1b5 b2a1
8. h3f4 a1a2
9. f4d3 e4d3
10. c2d3 a2d5
11. d1a4 d5g2
12. b5c6 b7c6
13. b1c3 g2h1
14. e1e2 g7g5
15. d2e1 c8f5
16. a4a5 f5d3
17. e2d3 h1e1
18. a5c7 a8d8
19. d3c4 f8g7
20. c7a7 e1c3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Vlour Povver

32942yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
32041yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
32012Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31810Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31451yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31377yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31368Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31267Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31263Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
31256yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31218yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31143yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
31133yumiko Sideways-Vlour Povver1-0
30966yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30858yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30742yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30665Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
30662yumiko Sideways-Vlour Povver0-1
30629Vlour Povver-yumiko Sideways0-1
28834Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
28735Vlour Povver-yumiko Sideways1-0
28503yumiko Sideways-Vlour Povver0-1

yumiko Sideways 9% - Vlour Povver 91%

Notes: