White: yumiko Sideways
Black: Averell Dolten
Outcome: 0 - 1
Date: 2017-05-29 02:47:44
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1d3 g8f6
4. d3c4 f6e4
5. e1g1 d7d5
6. c4e2 c8g4
7. d2d3 e4f6
8. b1c3 f8c5
9. c1g5 e8g8
10. f3e1 g4f5
11. e1f3 e5e4
12. d3e4 f5e4
13. g5d2 e4f5
14. c3a4 c5d6
15. a4c3 f5c2
16. d1c2 d5d4
17. c3e4 f6e4
18. c2e4 d6c5
19. d2g5 d8e7
20. g5e7 c5e7
21. e4d4 c6d4
22. f3d4 f8e8
23. f1c1 c7c5
24. c1c5 e7c5
25. d4c2 e8e2
26. b2b4 c5f2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Averell Dolten

30359Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
30080yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
29870Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
29319yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
29125Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
28862Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28559Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28447yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28336Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28271yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28189yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28135Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28122Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
26262yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
26191yumiko Sideways-Averell Dolten0-1

yumiko Sideways 13% - Averell Dolten 87%

Notes: