White: yumiko Sideways
Black: Peter Gorez
Outcome: 1 - 0
Date: 2017-05-24 02:13:57
1. e2e4 d7d5
2. e4e5 b8c6
3. b1c3 c6e5
4. g1f3 e5c4
5. c3e2 c4d2
6. f3d2 e7e5
7. e2g1 g8f6
8. g1f3 f8d6
9. g2g3 e8g8
10. h2h4 c8d7
11. d2c4 d5c4
12. f1c4 f6e4
13. d1e2 d7f5
14. c1d2 e4d2
15. f3d2 f5c2
16. f2f4 d8h4
17. g3h4 e5f4
18. h1f1 f4f3
19. f1f3 a8d8
20. c4b5 c7c6
21. b5c4 f8e8
22. e1f2 e8e2
23. f2e2 c6c5
24. a1c1 b7b5
25. c1c2 b5c4
26. c2c4 d6f4
27. d2e4 f4e5
28. c4c5 e5b2
29. e4g5 d8d7
30. c5c2 d7d2
31. e2d2 b2f6
32. g5e4 f6h4
33. c2c8 h4d8
34. c8d8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Peter Gorez

32202yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31772Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31761Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31433yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31231yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31225Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
31210yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31126yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
31061yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31020yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
31018yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30897yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30878yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30826Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30486yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30380Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
30361yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30356yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30348yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30239yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
30055yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30051yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
30008yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29987yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29859yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29810yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
29228yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
29090Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
29087yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28949yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28840Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28726Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28652yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28354yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28282Peter Gorez-yumiko Sideways1-0
28281yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28255Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28246yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
28243Peter Gorez-yumiko Sideways0-1
28213yumiko Sideways-Peter Gorez1-0
28152yumiko Sideways-Peter Gorez0-1
26229Peter Gorez-yumiko Sideways1-0

yumiko Sideways 71% - Peter Gorez 29%

Notes: