White: yumiko Sideways
Black: Eva Lusah
Outcome: 1 - 0
Date: 2017-05-12 02:32:15
1. e2e4 d7d5
2. e4d5 d8d5
3. f1b5 d5b5
4. g1e2 b5e2
5. d1e2 e7e5
6. e1g1 b8c6
7. b1c3 g8f6
8. e2d3 c8g4
9. f1e1 c6d4
10. e1e5 f8e7
11. d3d4 e8g8
12. e5e7 f6e4
13. d4e4 c7c5
14. e4g4 a8e8
15. e7b7 e8e2
16. g4e2 f8e8
17. e2e8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Eva Lusah

32423Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31896Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31307Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31262Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
31229yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
30875Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30050Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
30015Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28253yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28212Eva Lusah-yumiko Sideways1-0
28208yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28206Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28203Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28191Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28187yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
28185Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
28145yumiko Sideways-Eva Lusah0-1
28106yumiko Sideways-Eva Lusah1-0
27974Eva Lusah-yumiko Sideways0-1
26205yumiko Sideways-Eva Lusah0-1

yumiko Sideways 85% - Eva Lusah 15%

Notes: