White: Toubanua Tairov
Black: Gibian Willson
Outcome: 1 - 0
Date: 2017-01-29 07:15:44
1. e2e4 b8c6
2. g1f3 e7e5
3. f1c4 f8c5
4. h2h3 g8f6
5. b1c3 e8g8
6. d2d3 c6a5
7. c4b3 a5b3
8. a2b3 d7d6
9. c1g5 c8d7
10. c3d5 c7c6
11. d5f6 g7f6
12. g5h6 f8e8
13. f3h4 d6d5
14. h4f5 c5b4
15. c2c3 b4c5
16. d1g4 g8h8
17. g4g7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Gibian Willson

27182Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27166Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27050Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
23314Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
21996Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19772Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19761Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17270Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
17231Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17031Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
16939Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
15882Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
15408Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
14728Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
14621Toubanua Tairov-Gibian Willson0.5-0.5
14610Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13643Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
13322Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13217Gibian Willson-Toubanua Tairov0.5-0.5
12944Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
10467Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9962Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9509Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
6925Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6862Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6850Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6846Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6832Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6805Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6777Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6658Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1

Toubanua Tairov 42% - Gibian Willson 58%

Notes: