White: Willie Hixantapo
Black: Auto-0 AI
Outcome: 1 - 0
Date: 2016-11-29 14:44:31
1. e2e3 d7d5
2. g2g3 e7e5
3. c2c3 b8c6
4. a2a3 f8a3
5. b2a3 g8f6
6. g1f3 e8g8
7. f1g2 c6d4
8. e3d4 e5d4
9. f3d4 f6e4
10. g2e4 d5e4
11. d4b5 d8d2+
12. d1d2 c8g4
13. d2d4 e4e3
14. f2e3 c7c5
15. d4c5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Willie Hixantapo vs Auto-0 AI

28883Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
28765Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
27480Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
27405Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26867Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26666Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26597Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26589Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26571Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26562Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26553Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26552Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26551Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26465Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
25137Willie Hixantapo-Auto-0 AI0-1

Willie Hixantapo 93% - Auto-0 AI 7%

Notes: