White: Willie Hixantapo
Black: Auto-0 AI
Outcome: 1 - 0
Date: 2016-11-26 11:55:44
1. e2e3 d7d5
2. d2d4 e7e5
3. c2c3 e5e4
4. a2a3 b8c6
5. g2g3 c6d4
6. e3d4 g8f6
7. h2h4 f8a3
8. b2a3 e8g8
9. c1g5 c8g4
10. d1c2 g4e2
11. f1e2 c7c6
12. g5f6 d8f6
13. g1h3 f6f2+
14. h3f2 e4e3
15. f2g4 a8e8
16. e2f3 e3e2
17. f3e2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Willie Hixantapo vs Auto-0 AI

28883Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
28765Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
27480Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
27405Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26867Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26666Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26597Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26589Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26571Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26562Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26553Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26552Willie Hixantapo-Auto-0 AI1-0
26551Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
26465Auto-0 AI-Willie Hixantapo0-1
25137Willie Hixantapo-Auto-0 AI0-1

Willie Hixantapo 93% - Auto-0 AI 7%

Notes: