White: yumiko Sideways
Black: Averell Dolten
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. c1e3 b8c6
3. b1c3 g8f6
4. g1f3 e7e6
5. f3g5 f8d6
6. f2f4 e8g8
7. e3f2 d6f4
8. e2e3 f4g5
9. f2g3 c6d4
10. c3b5 d4b5
11. f1b5 g5e3
12. g3c7 d8c7
13. d1d4 e3d4
14. a1d1 d4b2
15. d1d5 f6d5
16. c2c4 d5e3
17. c4c5 e3g2
18. e1f1 g2e3
19. f1e1 c7c5
20. b5e8 f8e8
21. e1f2 e6e5
22. f2f3 e5e4
23. f3f4 c8f5
24. f4g5 a8d8
25. h1e1 d8d2
26. e1e3 d2h2
27. e3e4 e8e4
28. a2a4 e4a4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

yumiko Sideways vs Averell Dolten

32954Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32666yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32657Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32616yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32566yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32424Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32398Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32374Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32243Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32196Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32130yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
32106Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32080Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
32071yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32043Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
32042yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
32021yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
31953yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
31932Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
31733Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31731Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31667Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
31360yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
31170yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30892yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30890yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
30889yumiko Sideways-Averell Dolten0.5-0.5
30359Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
30080yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
29870Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
29319yumiko Sideways-Averell Dolten1-0
29125Averell Dolten-yumiko Sideways0-1
28862Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28559Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28447yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28336Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28271yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28189yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
28135Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
28122Averell Dolten-yumiko Sideways1-0
26262yumiko Sideways-Averell Dolten0-1
26191yumiko Sideways-Averell Dolten0-1

yumiko Sideways 25% - Averell Dolten 75%

Notes: