White: Melvan Droid
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0.5 - 0.5
Date: 2016-07-05 18:37:12
1. e2e4 e7e5
2. b1c3 g8f6
3. g1f3 b8c6
4. f1b5 d7d6
5. e1g1 f8e7
6. c3d5 e8g8
7. d2d4 e5d4
8. d1e1 c6e5
9. d5e7 d8e7
10. f3d4 c8d7
11. b5d7 e5d7
12. f2f3 a7a6
13. c1e3 e7e5
14. a1d1 c7c5
15. d4f5 e5b2
16. e1g3 f6h5
17. f5e7 g8h8
18. g3d6 h5f6
19. d6c7 b7b5
20. d1d3 b2c2
21. d3d7 f6d7
22. c7d7 c5c4
23. f1a1 c4c3
24. d7d1 c2b2
25. d1c1 f8d8
26. c1b2 c3b2
27. a1b1 d8d3
28. g1f2 a8e8
29. e7d5 e8c8
30. f2g1 c8c2
31. d5b4 d3e3
32. b4c2 e3e2
33. b1b2 h7h6
34. g1f1 e2d2
35. f3f4 a6a5
36. e4e5 b5b4
37. e5e6 f7e6
38. h2h4 a5a4
39. g2g4 a4a3
40. b2b4 d2c2
41. b4b8 h8h7
42. b8e8 c2a2
43. e8e6 a2a1
44. f1e2 a1b1
45. e6a6 b1b2
46. e2d3 a3a2
47. d3c3 b2g2
48. g4g5 h6g5
49. h4g5 g2g4
50. g5g6 g4g6
51. a6a2 g6f6
52. a2a4 h7h6
53. c3d3 h6h5
54. a4c4 h5g4
55. d3e3 g7g5
56. f4g5 g4g5
57. c4b4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Melvan Droid vs Toubanua Tairov

29783Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
27118Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
27056Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
26851Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
25993Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
25957Melvan Droid-Toubanua Tairov0.5-0.5
22348Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
22313Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
22280Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
20803Melvan Droid-Toubanua Tairov0.5-0.5
20611Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
20610Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
20568Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
20377Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
19769Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
19551Toubanua Tairov-Melvan Droid0.5-0.5
19481Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
19457Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
19399Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
19216Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
18980Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
18737Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
18708Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17760Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17361Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17267Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
16418Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
13987Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
10305Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
10043Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
9834Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
9349Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1

Melvan Droid 52% - Toubanua Tairov 48%

Notes: