White: Toubanua Tairov
Black: Porg Quarks
Outcome: 0 - 1
Date: 2016-07-05 04:46:31
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 d7d6
4. f1c4 f8e7
5. h2h3 c7c6
6. e1g1 b7b5
7. c4b3 b5b4
8. c3e2 f6e4
9. d2d3 e4c5
10. a2a3 c5b3
11. c2b3 b4a3
12. b2a3 e8g8
13. e2g3 c8e6
14. d3d4 e5d4
15. f3d4 c6c5
16. d4e6 f7e6
17. c1b2 f8e8
18. d1g4 e7f6
19. a1b1 b8d7
20. g3h5 g7g6
21. h5f6 d7f6
22. g4h4 g8g7
23. f1d1 e6e5
24. b2c1 f6g8
25. c1g5 d8c7
26. d1d3 h7h6
27. g5d2 e5e4
28. d3g3 d6d5
29. d2f4 c7e7
30. h4g4 e7f7
31. b1c1 a8c8
32. f4d6 c5c4
33. b3c4 g8f6
34. g4d1 c8c4
35. c1c4 d5c4
36. d1a1 f7d5
37. d6b4 e8d8
38. g1h2 d5d4
39. b4c3 d4b6
40. g3e3 d8d6
41. e3e4 b6f2
42. e4e7 g7f8
43. e7a7 f2a7
44. c3f6 d6d2
45. a1c3 d2f2
46. f6d4 a7c7
47. h2g1 f2a2
48. c3b4 f8f7
49. b4c3 c7c6
50. d4e3 c6g2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Porg Quarks

27180Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
27119Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
27086Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
27055Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
27054Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25950Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25804Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
22026Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
19620Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
19601Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19455Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19454Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
18704Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17466Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
17228Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17225Toubanua Tairov-Porg Quarks1-0
16592Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
16382Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15276Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15155Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
14884Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
13310Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1

Toubanua Tairov 32% - Porg Quarks 68%

Notes: