White: Gibian Willson
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2015-10-16 07:35:14
1. g1f3 b8c6
2. d2d4 d7d5
3. b1d2 g8f6
4. e2e3 c8f5
5. f1e2 e7e6
6. e1g1 f8e7
7. f3h4 f5g6
8. c2c4 d5c4
9. d2c4 e8g8
10. h4g6 f7g6
11. d1b3 a8b8
12. c4e5 f6d5
13. e5c6 b7c6
14. b3c2 e7d6
15. c2a4 d8h4
16. g2g3 h4g5
17. e3e4 d5f4
18. c1f4 d6f4
19. h2h4 g5f6
20. e4e5 f6f5
21. g3f4 f5f4
22. a4c6 f4h4
23. c6e6 g8h8
24. e6c4 f8f5
25. c4c7 f5g5
26. e2g4 g5g4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Gibian Willson vs Toubanua Tairov

27182Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27166Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27050Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
23314Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
21996Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19772Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19761Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17270Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
17231Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17031Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
16939Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
15882Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
15408Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
14728Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
14621Toubanua Tairov-Gibian Willson0.5-0.5
14610Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13643Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
13322Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13217Gibian Willson-Toubanua Tairov0.5-0.5
12944Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
10467Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9962Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9509Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
6925Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6862Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6850Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6846Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6832Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6805Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6777Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6658Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1

Gibian Willson 58% - Toubanua Tairov 42%

Notes: