White: Melvan Droid
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. d2d4 e5d4
5. f3d4 c8d7
6. e1g1 g8f6
7. b1c3 f8e7
8. c3d5 f6d5
9. e4d5 c6e5
10. b5d7 d8d7
11. f2f4 e5g4
12. d4e6 f7e6
13. d1g4 e8g8
14. d5e6 d7a4
15. f1f2 f8f6
16. g4f3 c7c6
17. f4f5 a8f8
18. f3h5 a4d4
19. c2c3 d4e4
20. c1g5 f6f5
21. g5e7 f5f2
22. h5g5 f2f5
23. e7f8 f5g5
24. g2g3 e4e3
25. g1f1 g5f5
26. f1g2 f5f8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Melvan Droid vs Toubanua Tairov

32788Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
29783Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
27118Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
27056Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
26851Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
25993Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
25957Melvan Droid-Toubanua Tairov0.5-0.5
22348Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
22313Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
22280Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
20803Melvan Droid-Toubanua Tairov0.5-0.5
20611Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
20610Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
20568Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
20377Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
19769Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
19551Toubanua Tairov-Melvan Droid0.5-0.5
19481Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
19457Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
19399Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
19216Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
18980Melvan Droid-Toubanua Tairov0-1
18737Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
18708Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17760Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17361Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
17267Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
16418Melvan Droid-Toubanua Tairov1-0
13987Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
10305Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
10043Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1
9834Toubanua Tairov-Melvan Droid1-0
9349Toubanua Tairov-Melvan Droid0-1

Melvan Droid 53% - Toubanua Tairov 47%

Notes: