White: Toubanua Tairov
Black: Gibian Willson
Outcome: 1 - 0
Date: 2015-01-16 18:57:44
1. e2e4 b8c6
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 e7e5
4. f1b5 f8b4
5. d2d3 c6d4
6. b5c4 d7d5
7. e4d5 d4f3
8. d1f3 b4c3
9. b2c3 e8g8
10. c1g5 c8g4
11. f3g3 b7b5
12. c4b3 d8c8
13. g5f6 g7f6
14. f2f3 a7a5
15. a2a3 c7c6
16. f3g4 c6d5
17. e1g1 a5a4
18. b3a2 c8c3
19. g1h1 d5d4
20. a2d5 a8c8
21. a1e1 c8c5
22. d5e4 c3a3
23. f1f6 f8c8
24. f6h6 g8g7
25. h6h7 g7g8
26. g4g5 c5c2
27. g3e5 f7f6
28. e5f6 a3b2
29. f6f7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Gibian Willson

27182Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27166Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27050Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
23314Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
21996Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19772Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19761Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17270Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
17231Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17031Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
16939Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
15882Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
15408Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
14728Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
14621Toubanua Tairov-Gibian Willson0.5-0.5
14610Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13643Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
13322Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13217Gibian Willson-Toubanua Tairov0.5-0.5
12944Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
10467Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9962Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9509Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
6925Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6862Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6850Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6846Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6832Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6805Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6777Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6658Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1

Toubanua Tairov 42% - Gibian Willson 58%

Notes: