White: Porg Quarks
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2015-01-03 07:13:41
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 h7h6
4. e1g1 g8f6
5. d2d3 d7d5
6. e4d5 f6d5
7. b1c3 d5c3
8. b2c3 c8g4
9. a1b1 f8c5
10. b1b7 c5b6
11. c4b5 d8d6
12. c1a3 b6c5
13. a3c5 d6c5
14. c3c4 e8g8
15. b7c7 a8c8
16. c7c6 c8c6
17. b5c6 c5c6
18. f3e5 g4d1
19. e5c6 d1c2
20. c6b4 c2a4
21. d3d4 a4d7
22. f1e1 f8c8
23. c4c5 a7a5
24. b4d5 c8d8
25. a2a3 d7e6
26. d5e7 g8f8
27. e7c6 d8a8
28. f2f4 a5a4
29. g1f2 e6b3
30. e1e5 a8c8
31. d4d5 c8c7
32. d5d6 c7c6
33. d6d7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Porg Quarks vs Toubanua Tairov

27180Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
27119Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
27086Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
27055Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
27054Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25950Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25804Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
22026Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
19620Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
19601Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19455Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19454Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
18704Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17466Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
17228Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17225Toubanua Tairov-Porg Quarks1-0
16592Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
16382Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15276Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15155Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
14884Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
13310Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1

Porg Quarks 68% - Toubanua Tairov 32%

Notes: