White: Nodsoz Mart
Black: Jennifer Windrum
Outcome: 0 - 1
Date: 2014-12-21 22:45:23
1. d2d4 d7d6
2. e2e4 g8f6
3. b1c3 g7g6
4. g1f3 f8g7
5. f1b5 c8d7
6. b5c4 d7g4
7. e1g1 e8g8
8. c1f4 b8c6
9. d4d5 c6a5
10. c4b5 c7c6
11. d5c6 b7c6
12. b5d3 a5b7
13. d3c4 b7c5
14. d1d4 g4f3
15. g2f3 f6e4
16. d4e3 e4c3
17. b2c3 c5a4
18. f1b1 g7c3
19. b1c1 c3a1
20. c1a1 a4b6
21. c4d3 b6d5
22. e3d2 d5f4
23. d2f4 a8b8
24. f4h6 b8b2
25. c2c4 d8b6
26. a1f1 b2b1
27. f1b1 b6a5
28. b1b2 a5c7
29. f3f4 c6c5
30. d3e4 f8b8
31. b2b8 c7b8
32. g1g2 b8b4
33. e4d3 b4b2
34. a2a4 b2b3
35. d3e2 b3a4
36. g2f3 a4b3
37. f3e4 b3c3
38. h2h4 a7a5
39. e4d5 c3f6
40. e2g4 a5a4
41. g4d7 a4a3
42. f2f3 a3a2
43. h4h5 a2a1q
44. h5g6 a1d4
45. d5c6 d6d5
46. c6b5 d4c4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Nodsoz Mart vs Jennifer Windrum

19518Nodsoz Mart-Jennifer Windrum0-1

Nodsoz Mart 0% - Jennifer Windrum 100%

Notes: