White: Adam Goludass
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 g8f6
5. d2d3 c8g4
6. b1c3 f8e7
7. h2h3 g4h5
8. g2g4 h5g6
9. b5c6 b7c6
10. g4g5 f6h5
11. c1e3 h5f4
12. e3f4 e5f4
13. f3d4 e7g5
14. d4c6 d8d7
15. d1g4 d7g4
16. h3g4 h7h5
17. c3b5 g5d8
18. g4h5 h8h5
19. b5a7 e8d7
20. f1b1 d8f6
21. c2c4 f4f3
22. e4e5 a8h8
23. c6b8 h8b8
24. e5f6 g7f6
25. a7b5 b8h8
26. b1d1 h5h1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Adam Goludass vs Toubanua Tairov

33021Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
29367Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
27181Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
25945Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
25944Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
25805Toubanua Tairov-Adam Goludass1-0
22022Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
22017Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
22004Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
21982Adam Goludass-Toubanua Tairov0.5-0.5
20376Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
19798Toubanua Tairov-Adam Goludass1-0
19793Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
19784Toubanua Tairov-Adam Goludass1-0
19773Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
19658Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
19634Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
19608Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
18847Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
18734Toubanua Tairov-Adam Goludass1-0
17817Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
17431Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
17360Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
17295Adam Goludass-Toubanua Tairov0-1
17187Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
16419Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
14850Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
14154Adam Goludass-Toubanua Tairov1-0
14122Toubanua Tairov-Adam Goludass0-1
13868Toubanua Tairov-Adam Goludass1-0

Adam Goludass 58% - Toubanua Tairov 42%

Notes: