White: Toubanua Tairov
Black: Seranmephisto Belavidorico
Outcome: 1 - 0
Date: 2014-10-12 08:01:35
1. e2e4 g7g6
2. g1f3 f8g7
3. f1c4 c7c5
4. e1g1 b8c6
5. a2a3 g8f6
6. b1c3 e8g8
7. d2d3 d7d6
8. c1g5 c6e5
9. f3e5 d6e5
10. c3d5 f6d5
11. c4d5 h7h6
12. g5h4 e7e6
13. h4d8

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Seranmephisto Belavidorico

18841Seranmephisto Belavidorico-Toubanua Tairov0-1
18840Toubanua Tairov-Seranmephisto Belavidorico1-0
18838Toubanua Tairov-Seranmephisto Belavidorico1-0

Toubanua Tairov 100% - Seranmephisto Belavidorico 0%

Notes: