White: Toubanua Tairov
Black: Seranmephisto Belavidorico
Outcome: 1 - 0
Date: 2014-10-12 07:55:16
1. e2e4 g7g6
2. g1f3 f8g7
3. b1c3 c7c5
4. f1c4 b8c6
5. e1g1 e7e6
6. a2a3 a7a6
7. d2d3 g8f6
8. c1g5 e8g8
9. e4e5 f6g4
10. g5d8 g4e5
11. f3e5 g7e5
12. d8g5 e5c3
13. b2c3 d7d5
14. c4a2 c5c4
15. d3c4 d5c4
16. a2c4 c6e5
17. c4e2 e5c6
18. e2f3 c8d7
19. d1d7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Seranmephisto Belavidorico

18841Seranmephisto Belavidorico-Toubanua Tairov0-1
18840Toubanua Tairov-Seranmephisto Belavidorico1-0
18838Toubanua Tairov-Seranmephisto Belavidorico1-0

Toubanua Tairov 100% - Seranmephisto Belavidorico 0%

Notes: