White: Toubanua Tairov
Black: Kosmas Emor
Outcome: 0 - 1
Date: 2014-05-29 14:23:07
1. e2e4 c7c5
2. f1c4 b8c6
3. g1f3 d7d6
4. a2a3 c8g4
5. c4e2 g8f6
6. b1c3 g7g6
7. e1g1 f8g7
8. h2h3 g4f3
9. e2f3 c6d4
10. d2d3 d4f3
11. d1f3 e8g8
12. c3e2 f6d7
13. c2c4 d7e5
14. f3e3 e7e6
15. f2f4 e5c6
16. a1b1 c6d4
17. e2d4 g7d4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Kosmas Emor

17773Kosmas Emor-Toubanua Tairov1-0
17772Toubanua Tairov-Kosmas Emor0-1

Toubanua Tairov 0% - Kosmas Emor 100%

Notes: