White: Thurar Laerck
Black: Kosmas Emor
Outcome: 0.5 - 0.5
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e3 e7e5
2. d2d4 e5d4
3. e3d4 g8f6
4. g1f3 d7d5
5. f1d3 c8g4
6. e1g1 b8c6
7. c1e3 f8d6
8. h2h3 g4f3
9. d1f3 e8g8
10. b1c3 c6e7
11. e3g5 e7g6
12. g5f6 g7f6
13. c3d5 g8g7
14. d5c3 f8e8
15. f3b7 d8b8
16. b7b8 a8b8
17. f1b1 b8b6
18. c3d5 b6b7
19. d3a6 b7b8
20. a6d3 g6e7
21. d5e7 e8e7
22. c2c4 c7c5
23. d4c5 d6c5
24. b2b3 c5d4
25. b1e1 b8e8
26. e1e7 e8e7
27. a1d1 d4c5
28. g2g3 e7d7
29. g1g2 f6f5
30. f2f4 g7f6
31. g2f3 a7a5
32. g3g4 f5g4
33. h3g4 d7d4
34. d1d2 c5b4
35. d2d1 h7h6
36. f3e3 b4c5
37. e3f3 f6e6
38. a2a3 f7f6
39. d1e1 e6d6
40. d3f5 c5a3
41. e1e6 d6c7
42. e6f6 a3c1
43. f5e4 d4d6
44. f6f7 c7d8
45. c4c5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Thurar Laerck vs Kosmas Emor

17840Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17775Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17774Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17771Thurar Laerck-Kosmas Emor0-1
17770Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17769Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17765Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17764Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17763Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17752Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17751Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17750Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17742Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17680Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17668Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1
17664Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17663Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17654Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1
17646Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17645Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17643Kosmas Emor-Thurar Laerck0.5-0.5
17613Thurar Laerck-Kosmas Emor0.5-0.5
17603Thurar Laerck-Kosmas Emor1-0
17599Kosmas Emor-Thurar Laerck1-0
17591Kosmas Emor-Thurar Laerck0-1

Thurar Laerck 50% - Kosmas Emor 50%

Notes: