White: Jusel Nerve
Black: Kosmas Emor
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 c7c5
2. f1b5 a7a6
3. b5c4 b7b5
4. c4e2 b8c6
5. g1f3 g7g6
6. e1g1 f8g7
7. b1c3 g8f6
8. d2d3 e8g8
9. c1f4 c8b7
10. a2a3 f8e8
11. d1b1 d7d6
12. f1e1 e7e5
13. f4g5 h7h6
14. g5f6 d8f6
15. c3d5 f6d8
16. b2b3 c6e7
17. d5e7 e8e7
18. c2c3 d6d5
19. e4d5 b7d5
20. c3c4 b5c4
21. d3c4 d5c6
22. e1d1 d8c7
23. a1a2 e5e4
24. f3h4 g7d4
25. a2d2 e4e3
26. d2d4 c5d4
27. f2e3 e7e3
28. e2f3 c6f3
29. h4f3 d4d3
30. d1d3 e3d3
31. b1d3 a8d8
32. d3e3 g8g7
33. g1f2 c7d6
34. c4c5 d6d3
35. f3e5 d3e3
36. f2e3 d8e8
37. e3d4 e8d8
38. d4e4 f7f5
39. e4f4 d8d5
40. c5c6 d5c5
41. b3b4 c5c2
42. g2g3 g7f6
43. h2h4 g6g5
44. h4g5 h6g5
45. f4e3 f6e5
46. e3d3 c2c6
47. a3a4 f5f4
48. g3f4 g5f4
49. a4a5 f4f3
50. d3e3 c6f6
51. e3f2 e5e4
52. f2e1 e4e3
53. e1f1 f3f2
54. b4b5 a6b5
55. a5a6 f6a6
56. f1g2 a6g6
57. g2h2 e3f3

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Jusel Nerve vs Kosmas Emor

17520Kosmas Emor-Jusel Nerve1-0
17505Jusel Nerve-Kosmas Emor0-1

Jusel Nerve 0% - Kosmas Emor 100%

Notes: