White: Gibian Willson
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2014-04-01 00:26:51
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 g8f6
5. b1c3 f8e7
6. c3d5 e8g8
7. d2d4 c8g4
8. b5c6 b7c6
9. d5f6 e7f6
10. d4e5 f6e5
11. c2c4 c6c5
12. d1e2 f7f5
13. e4f5 f8f5
14. e2e4 g4h3
15. e4d5 g8h8
16. g2h3 e5h2
17. f3h2 f5d5
18. c4d5 d8h4
19. f1e1 h7h6
20. g1g2 a8f8
21. e1e2 h4d4
22. e2d2 d4e4
23. f2f3 e4g6
24. g2f2 f8f5
25. h2g4 g6f7
26. f2e1 f5f3
27. g4f2 f3e3
28. e1d1 f7f3
29. d1c2 e3e2
30. f2d3 c5c4
31. d3f4 f3e4
32. c2c3 e2e3
33. c3b4 c4c3
34. b4b5 c3d2
35. c1d2 e4e8
36. b5a5 e3e4
37. b2b4 e8b8
38. a5a4 a7a6
39. a4b3 a6a5
40. a1e1 e4d4
41. b3c2 a5b4
42. c2d1 b4b3
43. a2b3 b8b3
44. d1e2 b3c2
45. e1d1 d4e4
46. e2f3 e4f4
47. d2f4 c2d1
48. f3e4 d1h1
49. e4d4 h1h3
50. f4e3 h3g4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Gibian Willson vs Toubanua Tairov

27182Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27166Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27050Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
23314Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
21996Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19772Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19761Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17270Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
17231Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17031Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
16939Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
15882Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
15408Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
14728Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
14621Toubanua Tairov-Gibian Willson0.5-0.5
14610Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13643Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
13322Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13217Gibian Willson-Toubanua Tairov0.5-0.5
12944Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
10467Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9962Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9509Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
6925Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6862Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6850Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6846Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6832Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6805Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6777Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6658Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1

Gibian Willson 58% - Toubanua Tairov 42%

Notes: