White: Toubanua Tairov
Black: Gibian Willson
Outcome: 1 - 0
Date: 2014-03-30 02:26:09
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 d7d5
3. e4d5 e6d5
4. d2d4 c8f5
5. f1e2 c7c5
6. d4c5 f8c5
7. e1g1 g8f6
8. c2c3 e8g8
9. c1g5 b8d7
10. b1d2 f8e8
11. d2b3 c5e7
12. g5f4 a8c8
13. b3d4 f5g4
14. h2h3 g4h5
15. f3h2 h5e2
16. d4e2 d8b6
17. a1b1 b6a5
18. a2a3 c8c4
19. e2d4 f6e4
20. d1g4 d7f6
21. g4f3 e8c8
22. h2g4 f6d7
23. f1d1 e7d6
24. f4d6 e4d6
25. d4f5 d6f5
26. f3f5 d7b6
27. g4e5 c4c7
28. e5f3 a5c5
29. f3g5 h7h6
30. f5h7 g8f8
31. g5f3 f7f6
32. h7f5 f8f7
33. f3d4 g7g6
34. f5e6 f7g7
35. e6g4 c8e8
36. d1e1 e8e1
37. b1e1 g7h7
38. d4e6 c5e7
39. h3h4 c7c4
40. g4h3 c4e4
41. e1e4 d5e4
42. e6d4 h6h5
43. d4e2 b6c4
44. h3g3 c4b2
45. e2f4 g6g5
46. h4g5 f6g5
47. f4h5 h7g6
48. h5f4 g6f5
49. f4d5 e7a3
50. d5e3 f5e6
51. g3g5 a3a1
52. g1h2 b2d3
53. g5f5 e6d6
54. f5f6 d6c5
55. f6d4 c5c6
56. d4e4 c6b6
57. e4d3 b6c5
58. d3d5 c5b6
59. d5d6 b6a5
60. e3c4 a5b5
61. c4a3 b5a5
62. d6b4 a5a6
63. b4b5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Gibian Willson

27182Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27166Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27050Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
23314Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
21996Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19772Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19761Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17270Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
17231Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17031Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
16939Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
15882Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
15408Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
14728Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
14621Toubanua Tairov-Gibian Willson0.5-0.5
14610Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13643Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
13322Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13217Gibian Willson-Toubanua Tairov0.5-0.5
12944Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
10467Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9962Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9509Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
6925Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6862Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6850Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6846Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6832Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6805Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6777Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6658Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1

Toubanua Tairov 42% - Gibian Willson 58%

Notes: