White: Novi Quatra
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2014-03-30 01:48:50
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 c8g4
5. d2d3 g8f6
6. b1c3 f8e7
7. b5c6 b7c6
8. b2b4 e8g8
9. c1e3 d6d5
10. e3c5 e7c5
11. b4c5 d5e4
12. c3e4 f6e4
13. d3e4 d8d1
14. a1d1 g4f3
15. g2f3 f8e8
16. d1d7 a8c8
17. f1d1 g8f8
18. g1g2 e8e7
19. c2c4 e7d7
20. d1d7 f8e8
21. d7d3 f7f6
22. d3b3 e8d7
23. b3b7 c8a8
24. a2a4 a7a5
25. h2h4 g7g6
26. g2g3 d7c8
27. b7b3 a8b8
28. b3b8 c8b8
29. f3f4 e5f4
30. g3f4 b8c8
31. f4e3 c8d7
32. f2f4 d7e6
33. e3d4 h7h6
34. d4c3 g6g5
35. f4g5 h6g5
36. h4g5 f6g5
37. c3d4 g5g4
38. d4e3 e6e5
39. e3d3 g4g3
40. d3e3 g3g2
41. e3f2 g2g1q
42. f2g1 e5e4
43. g1f2 e4d4
44. f2f3 d4c4
45. f3e4 c4c5
46. e4e5 c5b4
47. e5d4 c6c5
48. d4e4 b4b3
49. e4d5 c5c4
50. d5d4 c4c3
51. d4d3 b3b2
52. d3e3 c3c2
53. e3d3 c2c1q
54. d3d4 c1d1
55. d4c5 d1a4
56. c5d5 a4b5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Novi Quatra vs Toubanua Tairov

29441Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
27657Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
27053Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
27051Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
19770Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
19605Novi Quatra-Toubanua Tairov1-0
17256Novi Quatra-Toubanua Tairov1-0
17227Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
17172Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
17142Novi Quatra-Toubanua Tairov0.5-0.5
17136Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
17030Toubanua Tairov-Novi Quatra0-1
16406Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
16310Toubanua Tairov-Novi Quatra0-1
15430Novi Quatra-Toubanua Tairov1-0
15308Novi Quatra-Toubanua Tairov1-0
15140Novi Quatra-Toubanua Tairov1-0
14910Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
14815Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
14788Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
14027Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
3190Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
3002Toubanua Tairov-Novi Quatra0-1

Novi Quatra 37% - Toubanua Tairov 63%

Notes: