White: Toubanua Tairov
Black: Trinity Newton
Outcome: 0 - 1
Date: 2014-03-08 04:13:54
1. e2e4 e7e6
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 b8c6
4. f1c4 d7d5
5. e4d5 e6d5
6. c4b3 d5d4
7. c3e2 f8c5
8. e1g1 e8g8
9. d2d3 c8g4
10. e2g3 c6a5
11. c1g5 a5b3
12. a2b3 c5e7
13. g5f4 f6d5
14. g3e4 d5f4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Trinity Newton

22332Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
17067Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
17036Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
17034Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
16975Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
13591Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
13534Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
12998Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
10613Trinity Newton-Toubanua Tairov1-0
10590Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
10394Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
10392Trinity Newton-Toubanua Tairov1-0
10311Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
10280Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9905Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
9886Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9838Trinity Newton-Toubanua Tairov0.5-0.5
9714Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
9704Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
9655Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
9584Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
9581Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
9428Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9327Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
9263Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
8643Toubanua Tairov-Trinity Newton1-0
7966Trinity Newton-Toubanua Tairov0-1
2865Trinity Newton-Toubanua Tairov1-0
2544Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1
2542Toubanua Tairov-Trinity Newton0-1

Toubanua Tairov 52% - Trinity Newton 48%

Notes: