White: Toubanua Tairov
Black: Apsinthion Protagonist
Outcome: 1 - 0
Date: 2014-02-08 21:39:55
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 d7d6
3. h2h3 f7f5
4. e4f5 c8f5
5. d2d3 f5e6
6. f1e2 h7h6
7. e1g1 b8d7
8. a2a3 d8e7
9. b1c3 g8f6
10. c1e3 e8c8
11. c3b5 c8b8
12. e3a7 b8c8
13. a7e3 c7c6
14. b5c3 c6c5
15. a3a4 d7b6
16. a4a5 b6d5
17. c3b5 g7g5
18. c2c3 h8g8
19. d3d4 g5g4
20. h3g4 f6g4
21. d4e5 e7g7
22. f3h4 f8e7
23. e2g4 e6g4
24. h4f3 g4h3
25. g2g3 h3f1
26. d1f1 e7g5
27. f3g5 h6g5
28. b5d6 c8b8
29. e3c5 g7e5
30. f1b5 g8g7
31. a5a6 d5c7
32. b5b7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Apsinthion Protagonist

16833Toubanua Tairov-Apsinthion Protagonist1-0

Toubanua Tairov 100% - Apsinthion Protagonist 0%

Notes: