White: Porg Quarks
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2014-01-11 02:11:22
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 c8g4
5. b1c3 g8f6
6. d2d3 f8e7
7. c3d5 e8g8
8. b5c6 b7c6
9. d5e7 d8e7
10. f1e1 d6d5
11. h2h3 g4h5
12. e4d5 c6d5
13. g2g4 h5g6
14. e1e5 e7d6
15. c1g5 f6d7
16. g5e7 d6c6
17. e7f8 d7e5
18. f3e5 c6e8
19. e5g6 f7g6
20. f8c5 e8e5
21. d1f3 a8e8
22. d3d4 e5e6
23. c5a7 e8f8
24. f3g3 e6e2
25. g3c7 e2f2
26. g1h1 f2f3
27. h1g1 f3h3
28. c7d7 h3g3
29. g1h1 g3f3
30. h1h2 f3e2
31. h2g1 e2c2
32. d7d5 g8h8
33. d5g2 c2d3
34. a1e1 d3a6
35. a7c5 f8c8
36. b2b4 a6a3
37. b4b5 a3c3
38. e1e2 c3c1
39. g2f1 c1g5
40. e2e4 h7h5
41. c5e7 g5d5
42. f1b1 h5g4
43. e4g4 d5e6
44. g4e4 e6h3
45. e4h4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Porg Quarks vs Toubanua Tairov

27180Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
27119Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
27086Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
27055Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
27054Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25950Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25804Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
22026Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
19620Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
19601Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19455Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19454Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
18704Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17466Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
17228Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17225Toubanua Tairov-Porg Quarks1-0
16592Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
16382Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15276Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15155Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
14884Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
13310Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1

Porg Quarks 68% - Toubanua Tairov 32%

Notes: