White: xxsativaxx Resident
Black: Knight Chemistry
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. c2c3 g8f6
3. g1f3 e7e6
4. f3d2 b8c6
5. h2h4 g7g6
6. g2g4 h7h5
7. h1g1 h5g4
8. h4h5 h8h5
9. c3c4 c6d4
10. a2a4 f8b4
11. a1a3 b4a3
12. b1a3 c7c5
13. f2f4 d8a5
14. a3c2 c8d7
15. c2d4 c5d4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

xxsativaxx Resident vs Knight Chemistry

16320xxsativaxx Resident-Knight Chemistry0-1
16319Knight Chemistry-xxsativaxx Resident0-1

xxsativaxx Resident 50% - Knight Chemistry 50%

Notes: