White: alba2685 Resident
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2013-11-22 18:29:55
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 h7h6
4. b1c3 g8f6
5. e1g1 f8c5
6. f1e1 e8g8
7. h2h3 d7d6
8. d2d3 a7a6
9. c3d5 c6a5
10. d5f6 d8f6
11. c1d2 a5c4
12. d3c4 c5d4
13. f3d4 e5d4
14. d1h5 c7c5
15. e4e5 f6e6
16. d2f4 d6d5
17. c4d5 e6d5
18. a1d1 b7b5
19. h5h4 c8b7
20. d1d3 d5g2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

alba2685 Resident vs Toubanua Tairov

16274alba2685 Resident-Toubanua Tairov0-1
13662alba2685 Resident-Toubanua Tairov0-1
13661Toubanua Tairov-alba2685 Resident1-0
5369alba2685 Resident-Toubanua Tairov0-1

alba2685 Resident 0% - Toubanua Tairov 100%

Notes: