White: Gibian Willson
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-10-14 04:16:42
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 c8g4
5. d2d3 h7h6
6. c1e3 g8f6
7. b5c6 b7c6
8. b1c3 f8e7
9. h2h3 g4h5
10. d1e1 h5f3
11. g2f3 e8g8
12. f3f4 f6h5
13. f4e5 d6e5
14. e1d1 h5f4
15. d1f3 e7g5
16. d3d4 d8f6
17. d4e5 f6e5
18. h3h4 f7f5
19. h4g5 f5e4
20. c3e4 f4e2
21. f3e2 e5e4
22. f2f3 e4h4
23. g5h6 f8f7
24. e2f2 h4h5
25. a1d1 g7h6
26. f2e2 f7g7
27. e2g2 g7g2
28. g1g2 h5g6
29. g2f2 g6c2
30. d1d2 c2c4
31. f1g1 g8h7
32. d2d7 h7h8
33. e3d4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Gibian Willson vs Toubanua Tairov

27182Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27166Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
27050Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
23314Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
21996Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19772Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
19761Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17270Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
17231Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
17031Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
16939Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
15882Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
15408Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
14728Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
14621Toubanua Tairov-Gibian Willson0.5-0.5
14610Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13643Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
13322Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
13217Gibian Willson-Toubanua Tairov0.5-0.5
12944Toubanua Tairov-Gibian Willson1-0
10467Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9962Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
9509Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1
6925Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6862Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6850Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6846Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6832Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6805Toubanua Tairov-Gibian Willson0-1
6777Gibian Willson-Toubanua Tairov1-0
6658Gibian Willson-Toubanua Tairov0-1

Gibian Willson 58% - Toubanua Tairov 42%

Notes: