White: Jack Canev
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-10-01 05:03:43
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 a7a6
5. b5c4 h7h6
6. b1c3 g8f6
7. b2b3 f8e7
8. d2d4 c8g4
9. d4d5 c6a5
10. c4d3 b7b5
11. d3e2 g4d7
12. b3b4 a5c4
13. f3d2 c4b6
14. c1b2 e8g8
15. d2b3 d8c8
16. b3a5 c7c5
17. d5c6 d7c6
18. a5c6 c8c6
19. d1d3 b6c4
20. c3d5 e7d8
21. d5f6 d8f6
22. b2c3 f8d8
23. a2a4 d6d5
24. a4b5 a6b5
25. a1a8 c6a8
26. e4d5 d8d5
27. d3h3 c4d2
28. f1a1 a8d8
29. a1a5 d2e4
30. a5b5 d5b5
31. e2b5 d8d1
32. b5f1 e4c3
33. h3c3 e5e4
34. c3c6 f6d4
35. c2c3 d4f2
36. g1f2 d1d2
37. f1e2 e4e3
38. f2f3 g8h7
39. b4b5 g7g5
40. g2g4 f7f5
41. c6c7 h7g6
42. g4f5 g6h5
43. c7f7 h5h4
44. f7f6 h4h3
45. f6h6

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Jack Canev vs Toubanua Tairov

19795Toubanua Tairov-Jack Canev1-0
19776Jack Canev-Toubanua Tairov0-1
19690Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
19617Toubanua Tairov-Jack Canev1-0
18922Jack Canev-Toubanua Tairov0-1
18846Toubanua Tairov-Jack Canev0-1
18845Jack Canev-Toubanua Tairov0-1
18843Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
18799Toubanua Tairov-Jack Canev0.5-0.5
17268Jack Canev-Toubanua Tairov0-1
17066Toubanua Tairov-Jack Canev0-1
16281Jack Canev-Toubanua Tairov0-1
15902Jack Canev-Toubanua Tairov0-1
15817Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
15698Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
12992Toubanua Tairov-Jack Canev1-0
10770Toubanua Tairov-Jack Canev1-0
10762Toubanua Tairov-Jack Canev1-0
10758Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
10717Toubanua Tairov-Jack Canev1-0
10695Toubanua Tairov-Jack Canev0-1
10490Toubanua Tairov-Jack Canev0.5-0.5
10448Jack Canev-Toubanua Tairov0-1
10407Toubanua Tairov-Jack Canev1-0
10378Toubanua Tairov-Jack Canev1-0
10121Toubanua Tairov-Jack Canev1-0
10042Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
9635Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
9595Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
9450Toubanua Tairov-Jack Canev1-0
9352Toubanua Tairov-Jack Canev0-1
9320Toubanua Tairov-Jack Canev0-1
9300Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
8645Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
8600Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
8545Toubanua Tairov-Jack Canev0-1
8076Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
8023Jack Canev-Toubanua Tairov0-1
8022Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
7478Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
7463Jack Canev-Toubanua Tairov0-1
7460Toubanua Tairov-Jack Canev1-0
7453Jack Canev-Toubanua Tairov0-1
7452Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
7315Jack Canev-Toubanua Tairov1-0
7308Toubanua Tairov-Jack Canev0-1

Jack Canev 52% - Toubanua Tairov 48%

Notes: