White: rebitus Rhode
Black: Bertus Dreistein
Outcome: 1 - 0
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 g8f6
4. b1c3 d7d6
5. d2d4 c8e6
6. d4d5 f6d5
7. e4d5 e6d5
8. d1d5 f8e7
9. b5c6 b7c6
10. d5c6 e8f8
11. c3d5 f8g8
12. d5e7 g8f8
13. e7d5 a8c8
14. c1g5 f7f6
15. g5h4

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

rebitus Rhode vs Bertus Dreistein

15510rebitus Rhode-Bertus Dreistein1-0

rebitus Rhode 100% - Bertus Dreistein 0%

Notes: