White: Porg Quarks
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-09-10 18:42:27
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1b5 d7d6
4. e1g1 c8g4
5. d2d3 h7h6
6. h2h3 g4h5
7. b1c3 g8f6
8. c1e3 f8e7
9. c3d5 e8g8
10. g2g4 h5g6
11. b5c6 b7c6
12. d5e7 d8e7
13. f3h4 g6h7
14. h4f5 e7d8
15. f1e1 d6d5
16. e3c5 f8e8
17. e4d5 c6d5
18. d1f3 d5d4
19. c5e7 d8b8
20. f5g7 g8g7
21. f3f6 g7g8
22. a1b1 c7c6
23. e1e5 b8b7
24. e7c5 e8e5
25. f6e5 a8d8
26. c5d4 c6c5
27. e5g7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Porg Quarks vs Toubanua Tairov

27180Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
27119Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
27086Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
27055Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
27054Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25950Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
25804Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
22026Porg Quarks-Toubanua Tairov0.5-0.5
19620Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
19601Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19455Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
19454Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
18704Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17466Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
17228Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1
17225Toubanua Tairov-Porg Quarks1-0
16592Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
16382Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15276Porg Quarks-Toubanua Tairov1-0
15155Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
14884Porg Quarks-Toubanua Tairov0-1
13310Toubanua Tairov-Porg Quarks0-1

Porg Quarks 68% - Toubanua Tairov 32%

Notes: