White: Cherie Harcassle
Black: Peter Gorez
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-09-10 01:20:36
1. d2d4 d7d5
2. g1f3 b8c6
3. e2e3 g8f6
4. c2c4 c6d4
5. e3d4 d5c4
6. f1c4 d8d4
7. d1d4 e7e5
8. d4e5 f8e7
9. c1g5

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Cherie Harcassle vs Peter Gorez

15256Cherie Harcassle-Peter Gorez1-0

Cherie Harcassle 100% - Peter Gorez 0%

Notes: