White: Toubanua Tairov
Black: Pretny Splease
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-08-05 18:21:20
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 d7d6
4. h2h3 f8e7
5. f1c4 b8c6
6. e1g1 c8d7
7. a2a3 c6d4
8. d2d3 e8g8
9. c3b1 b7b5
10. c4a2 c7c5
11. c2c3 d4f3
12. d1f3 a7a5
13. b2b3 a5a4
14. b3b4 c5b4
15. c3b4 a8c8
16. f3e2 d8b6
17. c1e3 b6b7
18. f2f4 f8d8
19. f4f5 d6d5
20. b1d2 d5e4
21. d3e4 f6e4
22. d2e4 b7e4
23. e2f2 c8c3
24. e3c5 e7c5
25. b4c5 e4a8
26. f2e2 e5e4
27. e2h5 d7e8
28. f5f6 g7f6
29. f1f6 c3a3
30. a2f7 g8g7
31. h5g5 g7f8
32. f7d5 e8f7
33. d5a8 a3a1
34. g1h2 d8a8
35. g5h5 a8a7
36. h5h7 e4e3
37. h7h6 f8e8
38. h6e3 a7e7
39. e3f3 b5b4
40. f3a8 e8d7
41. c5c6 d7c7
42. a8b7 c7d8
43. f6d6 e7d7
44. b7d7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Pretny Splease

21935Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
19760Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
19742Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
19688Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
19661Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
19602Pretny Splease-Toubanua Tairov0.5-0.5
18800Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
18710Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17390Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17362Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
17353Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
16357Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15502Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15279Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15139Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
15083Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
14950Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14948Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14859Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
14849Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14724Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14560Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14446Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
14411Toubanua Tairov-Pretny Splease0.5-0.5
14386Pretny Splease-Toubanua Tairov0-1
14369Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
14153Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
13778Toubanua Tairov-Pretny Splease1-0
13714Pretny Splease-Toubanua Tairov1-0
13198Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1
10714Toubanua Tairov-Pretny Splease0-1

Toubanua Tairov 39% - Pretny Splease 61%

Notes: