White: Toubanua Tairov
Black: Novi Quatra
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-08-01 04:53:06
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 g8f6
3. b1c3 d7d6
4. f1c4 f8e7
5. e1g1 e8g8
6. a2a3 c7c6
7. d2d3 d6d5
8. e4d5 c6d5
9. c4a2 b8c6
10. b2b4 d5d4
11. c3e2 c8g4
12. e2g3 f6d5
13. c1b2 a7a5
14. b4b5 c6a7
15. a2c4 d5b6
16. d1e2 a8c8
17. a3a4 g4f3
18. g2f3 b6c4
19. d3c4 d8c7
20. e2e4 c7c4
21. f1c1 e7g5
22. f3f4 g5f4
23. g3f5 f4c1
24. b2c1 f8e8
25. e4g4 g7g5
26. g4g5 g8f8
27. g5g7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs Novi Quatra

29441Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
27657Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
27053Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
27051Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
19770Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
19605Novi Quatra-Toubanua Tairov1-0
17256Novi Quatra-Toubanua Tairov1-0
17227Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
17172Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
17142Novi Quatra-Toubanua Tairov0.5-0.5
17136Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
17030Toubanua Tairov-Novi Quatra0-1
16406Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
16310Toubanua Tairov-Novi Quatra0-1
15430Novi Quatra-Toubanua Tairov1-0
15308Novi Quatra-Toubanua Tairov1-0
15140Novi Quatra-Toubanua Tairov1-0
14910Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
14815Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
14788Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
14027Novi Quatra-Toubanua Tairov0-1
3190Toubanua Tairov-Novi Quatra1-0
3002Toubanua Tairov-Novi Quatra0-1

Toubanua Tairov 63% - Novi Quatra 37%

Notes: