White: Toubanua Tairov
Black: alba2685 Resident
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-06-01 18:33:16
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 g8f6
4. d2d3 f8b4
5. b1c3 e8g8
6. a2a3 b4c5
7. c1g5 h7h6
8. g5h4 d7d6
9. h2h3 c6d4
10. e1g1 c8e6
11. c3d5 c7c6
12. d5f6 g8h8
13. f6h7 d8a5
14. h7f8 a8f8
15. f3d4 c5d4
16. c2c3 d4c3
17. b2c3 d6d5
18. e4d5 e6d5
19. c4d5 a5d5
20. c3c4 d5d4
21. d1f3 d4h4
22. f3e3 f8d8
23. e3a7 d8d3
24. a7b8 h8h7
25. b8b7 h4c4
26. a3a4 d3b3
27. b7e7 b3b6
28. a4a5 b6a6
29. e7e5 f7f6
30. e5f5 g7g6
31. f5f6 c4d5
32. f1d1 d5c5
33. d1d7

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs alba2685 Resident

16274alba2685 Resident-Toubanua Tairov0-1
13662alba2685 Resident-Toubanua Tairov0-1
13661Toubanua Tairov-alba2685 Resident1-0
5369alba2685 Resident-Toubanua Tairov0-1

Toubanua Tairov 100% - alba2685 Resident 0%

Notes: