White: Olorin Tigerpaw
Black: Toubanua Tairov
Outcome: 0 - 1
Date: 2013-05-18 17:56:04
1. e2e4 e7e5
2. f1d3 b8c6
3. b1c3 h7h6
4. g1h3 d7d6
5. d3b5 c8h3
6. g2h3 g8f6
7. f2f3 f8e7
8. d2d3 e8g8
9. c1f4 e5f4
10. c3d5 f6d5
11. h1g1 d5e3
12. g1g2 e3d1
13. g2d2 d1e3
14. b5c4 c6d4
15. h3h4 e7h4
16. d2f2 d4c2
17. e1e2 c2a1
18. d3d4 c7c5
19. d4c5 d6c5
20. h2h3 d8d1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Olorin Tigerpaw vs Toubanua Tairov

13469Olorin Tigerpaw-Toubanua Tairov0-1

Olorin Tigerpaw 0% - Toubanua Tairov 100%

Notes: