White: Toubanua Tairov
Black: PolynP Resident
Outcome: 1 - 0
Date: 2013-03-06 18:49:18
1. e2e4 e7e5
2. g1f3 b8c6
3. f1c4 d7d6
4. d2d4 c8g4
5. d4d5 c6a5
6. c4e2 g8f6
7. d1d3 c7c6
8. b2b4 g4f3
9. e2f3 c6d5
10. e4d5 e5e4
11. f3e4 f6e4
12. d3e4 d8e7
13. e4e7 f8e7
14. b4a5 e8g8
15. e1g1 a8c8
16. b1a3 c8c5
17. c1d2 c5d5
18. d2e3 d5a5
19. a3c4 a5a4
20. c4d2 f8c8
21. f1b1 b7b6
22. b1b3 c8c2
23. d2f3 c2a2
24. a1c1 a2a1
25. b3c3 a1c1
26. e3c1

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Toubanua Tairov vs PolynP Resident

10651Toubanua Tairov-PolynP Resident1-0
10650Toubanua Tairov-PolynP Resident1-0
10649PolynP Resident-Toubanua Tairov0-1

Toubanua Tairov 100% - PolynP Resident 0%

Notes: