White: Ton Wen
Black: edjeajax Resident
Outcome: 0 - 1
Date: 2018-05-05 12:28:12
1. d2d4 d7d5
2. b1c3 g8f6
3. g1f3 e7e6
4. f3e5 f8d6
5. e2e3 f6e4
6. c3e4 d5e4
7. f1b5 c7c6
8. b5e2 e8g8
9. e1g1 f7f6
10. e5c4 d6c7
11. c1d2 b7b5
12. c4a3 a7a5
13. d1b1 a5a4
14. f1e1 e6e5
15. d2b4 f8e8
16. b4c5 e5d4
17. e3d4 d8d5
18. c2c4 d5g5
19. c4b5 c6b5
20. a3b5 c8h3
21. b5c7 g5g2

Match review needs javascript to work. If you see no board, please enable javascript.

Ton Wen vs edjeajax Resident

10155Ton Wen-edjeajax Resident1-0
10136Ton Wen-edjeajax Resident0-1

Ton Wen 50% - edjeajax Resident 50%

Notes: